IMC

  • Ган цахилгаан дамжуулах хоолой IMC

    Ган цахилгаан дамжуулах хоолой IMC

    Завсрын металл хоолой IMC нь 1970-аад онд гуравны нэгээр бага жинтэй хатуу металл дамжуулах хоолойн (RMC) нимгэн ханатай хувилбараар бүтээгдсэн.IMC нь шулуун эсвэл салшгүй холбогчтой нийлүүлдэг.Энэ нь цайрдсан OD болон зэврэлтэнд тэсвэртэй ID бүрээстэй.Холбогдох хүлцэл: Ханын зузаан: +0.015
  • Цахилгаан дамжуулах хоолой IMC

    Цахилгаан дамжуулах хоолой IMC

    Завсрын металл хоолой IMC нь 1970-аад онд гуравны нэгээр бага жинтэй хатуу металл дамжуулах хоолойн (RMC) нимгэн ханатай хувилбараар бүтээгдсэн.IMC нь шулуун эсвэл салшгүй холбогчтой нийлүүлдэг.Энэ нь цайрдсан OD болон зэврэлтэнд тэсвэртэй ID бүрээстэй.Холбогдох хүлцэл: Ханын зузаан: +0.015